การใช้งานเครื่องปรับอากาศ ซัมซุง รุ่นสามเหลี่ยม ใหม่ล่าสุด

Last updated: 9 ม.ค. 2557  |  203455 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การใช้งานเครื่องปรับอากาศ ซัมซุง รุ่นสามเหลี่ยม ใหม่ล่าสุด

การใช้งานเครื่องปรับอากาศ ซัมซุง รุ่นสามเหลี่ยม ใหม่ล่าสุด
คุณสมบัติแอร์ซัมซุง สามเหลี่ยม

หน้าจอรีโหมดซัมซุง


การทําความเย็น 2 ขั้นตอน
ฟังก์ชั่นการทําความเย็น 2 ขั้นตอน จะทําความเย็นอย่างรวดเร็วถึงอุณหภูมิที่ต้องการ แล้วจะปรับความเร็วพัดลมและทิศทางการไหลของอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณได้พักผ่อนอย่างสบายและมีชีวิตชีวา

การทําความเย็นอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณต้องการอากาศที่เย็นแบบเร่งด่วน เพียงคุณเลือกฟังก์ชั่นการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว คุณก็จะได้รับอากาศที่เย็นได้อย่างทันที

Comfort cooling

ถ้าคุณต้องการอากาศที่สดชื่นและเย็นสบาย ฟังก์ชั่น Comfort cooling จะกระจายความเย็นไปรอบ ๆ เพื่อให้คุณสามารถพักผ่อนได้อย่างสบาย

Single User

ฟังก์ชั่นSingle User เหมาะสําหรับในขณะที่คุณอยู่บ้านเพียงคนเดียว ฟังก์ชั่นนี้จะลดการใช้พลังงานด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ และลดค่าไฟฟ้าของคุณโดยการปรับประสิทธิภาพการทํางานของคอมเพรสเซอร์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

Easy Filter

คุณสามารถถอดแผ่นกรองอากาศออกมาทําความสะอาดได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากากแอร์ ทําให้คุณสามารถทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศได้ง่ายและบ่อยครั้งตามความต้องการ

ฟังก์ชั่น good’sleep

ฟังก์ชั่น good’sleep จะทําให้คุณหลับลึก หลับสบายตลอดคืนด้วยการปรับอุณหภูมิ ความเร็วพัดลมและการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม

Smart Install

เมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แอร์บ้านซัมซุงของคุณจะทําการตรวจสอบตัวเอง ด้วยการทดลองทํางานเพื่อทดสอบว่าได้ทําการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

Easy Installation

ง่ายต่อการติดตั้ง! คุณสามารถแขวนผลิตภัณฑ์บนผนัง และต่อท่อน้ำยาและสายไฟได้โดยเปิดฝาครอบด้านล่างของผลิตภัณฑ์ ต่อไปนี้คุณจะไม่ต้องเอียงผลิตภัณฑ์เพื่อต่อท่อน้ำยาและสายไฟอีกต่อไป

การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน แอร์ซัมซุง

การทํางานขั้นพื้นฐาน คือ ภาวะการทํางานภาวะหนึ่งที่สามารถเลือกได้ด้วยการกดปุ่ม Mode บนรีโมทแอร์ซัมซุง

 

หน้าจอรีโหมดแอร์ซัมซุง

อัตโนมัติ (Auto)

ขจัดความชื้น (Dry)

 

กดปุ่ม Mode บนรีโมทแอร์ซัมซุง เลือกโหมด Dry จะทําหน้าที่เหมือนเครื่องลดความชื้น โดยขจัดความชื้นออกจากอากาศภายในอาคาร โหมด Dry จะทําให้ รู้สึกว่าอากาศสดชื่นขึ้นในภูมิอากาศแบบอบอุ่นขึ้น

พัดลม (Fan)

คุณสามารถกดปุ่ม Mode บนรีโมทแอร์ซัมซุงเลือกโหมด Fan เพื่อระบายอากาศในห้องคุณได้ โหมด Fan จะเป็นประโยชน์ในการปรับอากาศอับในห้องให้สดชื่นอีกครั้ง

ทําความเย็น (Cool)

  •  

ทําความร้อน (Heat)

 

กดปุ่ม Mode บนรีโมทแอร์ เลือกโหมด Heat แอร์ซัมซุง สามารถทําความร้อนได้เช่นเดียวกับทําความเย็น(บางรุ่น) เครื่องที่มีความสามารถครบครันนี้สามารถทําให้ห้องอุ่นได้ในช่วงอากาศเย็นของหน้าหนาว

เฉพาะรุ่น heating เท่่านั้นที่มีฟังก์ชั่นนี้ : AR**HP**

การปรับทิศทางลมแอร์ซัมซุง

สามารถตั้งทิศทางการกระจายความเย็นไปยังตําแหน่งที่คุณต้องการได้

การปรับทิศทางลมในแนวตั้ง

 

ใบพัดปรับทิศทางลมสามารถปรับขึ้นและลงได้

กดปุ่มปรับทิศทางลม บนรีโมทคอนโทรล

 

 

การปรับทิศทางลมในแนวนอน

 

ใบพัดปรับทิศทางลมสามารถปรับซ้ายและขวาได้

กดปุ่มปรับทิศทางลม บนรีโมทคอนโทรล

 

 

 

 

การใช้ฟังก์ชั่น Fast แอร์ซัมซุง

 

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น Fast เพื่อการทําความเย็นที่ทรงพลัง

กดปุ่ม Fast/Comfort บนรีโมทแอร์หนึ่งครั้งเพื่อเลือกฟังก์ชั่น Fast

การยกเลิก กดปุ่ม Fast/Comfort รีโมทแอร์สองครั้งเมื่อฟังก์ชั่น Fast ทํางาน

หมายเหตุ :การใช้ฟังก์ชั่น Fast

 

การใช้ฟังก์ชั่น Comfort แอร์ซัมซุง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น Comfort เพื่อการทําความเย็นที่นุ่มนวล

 

กดปุ่ม Fast/Comfort บนรีโมทแอร์สองครั้งเพื่อเลือกฟังก์ชั่น Comfort

การยกเลิก กดปุ่ม Fast/Comfort หนึ่งครั้งเมื่อฟังก์ชั่น Comfort ทํางาน

หมายเหตุ : การใช้ฟังก์ชั่น Comfort

โหมด good’sleep แอร์ซัมซุง

เพื่อให้นอนหลับสบาย แอร์ซัมซุง จะทํางานตามลําดับต่อไปนี้ Fall asleep (นอนหลับ)Sound sleep (หลับสนิท) Wake up from good’sleep(ตื่นนอนจากภาวะ good’sleep)

เมื่อเปิดแอร์ซัมซุง และเครื่องอยู่ในโหมดทําความเย็น

 

1.กดปุ่ม good’sleep บนรีโมทคอนโทรล

2.กดปุ่ม good’sleep เพื่อตั้งเวลา

3.กดปุ่ม Set/Cancel เพื่อเปิดใช้งานภาวะนี้

การยกเลิก กดปุ่ม Set/Cancel อีกครั้งหนึ่ง

อุณหภูมิและความเร็วพัดลมจะเปลี่ยนแปลงในโหมด good’sleep

การตั้งเวลาเปิด/ปิด แอร์ซัมซุง

คุณสามารถตั้งแอร์ซัมซุง ให้เปิด/ปิดโดยอัตโนมัติในเวลาที่ต้องการ
ตั้งค่า On timer ในขณะที่ปิดแอร์ซัมซุง และ ตั้งค่า Off timer ในขณะที่เปิดแอร์ซัมซุง

การตั้งค่าเวลา On timer /Off Timer

 

ฟังก์ชั่นตั้งเวลาแอร์ซัมซุง1.กดปุ่ม On Timer/Off Timer

2.กดปุ่มOn Timer/Off Timer เพื่อตั้งค่าเวลา

3.กดปุ่ม Set/Cancel เพื่อใช้งานโหมดนี้

การยกเลิก กดปุ่ม Set/Cancel อีกครั้ง

หมายเหตุ : การตั้งค่าเวลา On timer /Off Timer

การใช้ฟังก์ชั่น Single User แอร์ซัมซุง

ฟังก์ชั่นจะลดการใช้พลังงานในขณะที่แอร์ซัมซุง ทำงานในโหมดทำความเย็น

 

กดปุ่ม Single User บนรีโมทแอร์ในขณะที่แอร์ซัมซุง ทำงานในโหมดทำความเย็น

การยกเลิก กดปุ่ม Single User อีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ : การใช้ Single User

การใช้ฟังก์ชั่น Virus Doctor แอร์ซัมซุง

ฟังก์ชั่นนี้จะสร้างประจุบวกและปล่อยออกมาพร้อมกับลมเย็น

 

กด Virus Doctor ปุ่มบนรีโมทแอร์

การยกเลิก กดปุ่ม Virus Doctor อีกครั้ง

หมายเหตุ : การใช้งาน Virus Doctor

 

การใช้ฟังก์ชั่น Auto Clean แอร์ซัมซุง

ฟังก์ชั่นทําความสะอาดอัตโนมัติจะป้องกันไม่ให้เชื้อราเจริญเติบโตด้วยการกําจัดความชื้นภายในชุดคอยล์เย็น เปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้เพื่อให้มีอากาศที่สะอาดและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น

 

กดปุ่ม Auto Clean เมื่อปิดแอร์ซัมซุง

กดปุ่ม Auto Clean เมื่อเปิดแอร์ซัมซุง

เวลาในการทําความสะอาดอัตโนมัติอาจแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับภาวะการทํางานที่ใช้ก่อนหน้านี้ โหมด Auto (ทําความเย็น), Cool, Dry : ประมาณ 30 นาที โหมดพัดลม : ประมาณ 15 นาที

การยกเลิก กดปุ่ม Auto Clean อีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ : การใช้งาน Auto Clean

การใช้ฟังก์ชั่นเงียบเสียง แอร์ซัมซุง

คุณสามารถลดเสียงที่ชุดปรับอากาศของคุณได้

 

กดปุ่ม Quiet บนรีโมทแอร์ขณะแอร์ซัมซุง ทํางานในโหมด Cool

การยกเลิก กดปุ่ม Quiet อีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ : การใช้งาน Quiet

 

 

การทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

การถอดแผ่นกรองอากาศออก มีรูอยู่ด้านล่างขวาของแผ่นกรองอากาศ ใช้นิ้วสอดแล้วดึงขึ้นเพื่อเปิดออก จากนั้นดึงลงเพื่อถอดแผ่นกรองอากาศออกจากตัวเครื่อง

 

การทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศแผ่นกรองอากาศเป็นชนิดซักล้างได้จะจับอนุภาคขนาดใหญ่ในอากาศ แผ่นกรองสามารถทําความสะอาดได้ด้วยเครื่องดูดฝุ่น หรือล้างทําความสะอาดได้ด้วยมือ
เปิดแผงแล้วนําแผ่นกรองอากาศออกมา ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนถ้ามีฝุ่นเกาะมากเกินไป ให้นําไปล้างโดยให้น้ําไหลผ่าน ตากแผ่นกรองอากาศให้แห้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ใส่แผ่นกรองอากาศกลับเข้าไปในตําแหน่งเดิม

หมายเหตุ

 

หากจะไม่ใช้แอร์ เป็นระยะเวลานาน ควรทําให้แอร์แห้ง เพื่อรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพดีที่สุด

  1. ทําให้แอร์ซัมซุงแห้งเต็มที่โดยใช้งานโหมด Fan 3 ถึง 4 ชั่วโมงแล้วจึงสับสวิตซ์จ่ายไฟอาจเกิดความเสียหายขึ้นภายในหากมีความชื้นเหลืออยู่ในส่วนประกอบเครื่อง
  2. ก่อนใช้แอร์ซัมซุง อีกครั้ง ควรทําให้ส่วนประกอบภายในเครื่องปรับอากาศแห้งอีกครั้งโดยใช้งานโหมด Fan 3 ถึง 4 ชั่วโมงเพราะจะช่วยขจัดกลิ่นที่อาจเกิดขึ้นจากความชื้นได้

 

บจก.อมรภัทร เทรดดิ้ง  ผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำ(TRANE CARRIER SAMSUNG MITSUBISHI  PANASONIC, LG ฯลฯ) และ ศูนย์อะไหล่เครื่องปรับอากาศ TRANE จำหน่าย ติดตั้ง ออกแบบ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบน้ำเย็น (Chiller) ระบบท่อส่งลมเย็น (Air Duct) สำหรับที่พักอาศัย อาคารสำนักงานและ โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องทำน้ำเย็น อุปกรณ์ติดตั้งแอร์ ตู้น้ำเย็น ดำเนินการโดย วิศวกรผู้ชำนาญการ

#TRANE #อะไหล่แอร์เทรน #compressor #Carrier#คอมเพรสเซอร์#อะไหล่แอร์ #แอร์แคเรียร์ #แอร์เทรน #อะไหล่trane#carriercompressor #tranecompressor #อมรภัทร #ศูนย์อะไหล่แอร์ #รีโมท #เทอร์โม #รีโมทเทรน #แผงคอยล์ #รังผึ้งแอร์ #คอยล์ร้อน #คอยล์เย็น 
http://www.amornpat.com
http://www.amornpat.co.th
http://www.amornpat.biz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้