สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ (แผนกอนุรักษ์พลังงาน กฟฟ.)

Last updated: 9 ม.ค. 2557  |  2747 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ (แผนกอนุรักษ์พลังงาน กฟฟ.)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ (แผนกอนุรักษ์พลังงาน กฟฟ.)
แผนกอนุรักษ์พลังงาน กฟฟ.ชย.ฯ นำเสนอความรู้เรื่องเครื่องปรับอากาศ         เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ ทั้งในส่วนของหน่วยงาน และบ้านพักอาศัย จะปฏิเสธไม่ได้เลยที่ส่วนใหญ่จะมีที่มาจากการใช้เครื่องปรับอากาศ ดังนั้น แผนกอนุรักษ์พลังงาน กฟฟ.ชย.ทอ. จึงขอเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ         แผนกอนุรักษ์ ไฟฟ้า กองไฟฟ้า ชย.ทอ. ขอนำเสนอสาระน่ารู้การประหยัดพลังงานในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ซึ่งต้องทราบถึงลักษณะการทำงานของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิด การเลือกชนิด และขนาดให้เหมาะสมกับห้อง ตลอดจนต้องทราบถึงการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาที่ถูกวิธีด้วย     ส่วนประกอบทั่วไปของเครื่องปรับอากาศ แผงท่อความท่อเย็น (Cooling Coil) คอมเพรสเซอร์ (Compressor) แผงท่อระบายความร้อน (Condensing Coil) พัดลมส่งลมเย็น (Blower) พัดลมระบายความร้อน (Condensing fan) แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) หน้ากากเครื่องที่มีแผ่นเกร็ดกระจายลมเย็น (Louver) อุปกรณ์สำหรับปิด-เปิดเครื่อง (Remote Control) อุปกรณ์ป้อนสารทำความเย็น (Metering Device)   หลักการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ         เครื่องปรับอากาศ ทำหน้าที่ นำพาความร้อนที่เกิดขึ้นในห้องต่างๆ ของบ้านพักอาศัย ผ่านทางแผงท่อทำความเย็นออกไปทิ้งภายนอกผ่านทางแผงท่อระบายความร้อน หากการพาความร้อนไปทิ้งเกิดขึ้นได้สะดวก ห้องต่างๆ ก็จะเย็นได้รวดเร็ว และสิ้นเปลืองไฟฟ้าน้อยด้วย   ขนาดการทำความเย็น และชนิดของเครื่องปรับอากาศ เครื่องแบบแยกส่วน มีขนาดตั้งแต่ 9,000 – 30,000 BTU ตัวเครื่องแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่อยู่ภายนอกห้อง เรียกว่า condensing unit ประกอบด้วย compressor แผงท่อระบายความร้อน และพัดลมระบายความร้อน และส่วนที่อยู่ภายในห้อง เรียกว่า fan coil unit มีหน้าที่ทำความเย็น ซึ่ง fan coil unit จะมีทั้งแบบที่ ติดเพดาน ติดผนัง หรือตั้งพื้น เครื่องแบบติดหน้าต่าง มีขนาดตั้งแต่ 9,000 – 24,000 BTU เหมาะสำหรับ อาคาร ตึกแถว หรือ ทาวน์เฮาส์ ที่ไม่สามารถติดตั้ง condensing unit ได้   การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม ขนาดของห้อง ความสูง 2.5 – 3 ม. และ 1 ตันความเย็น = 12,000 BTU ห้องรับแขก ห้องอาหาร ประมาณ 15 ตร.ม./ตันความเย็น ห้องนอนที่เพดานห้องเป็นหลังคา ประมาณ 20 ตร.ม./ตันความเย็น ห้องนอนที่เพดานห้องเป็นพื้นของอีกชั้นหนึ่ง ประมาณ 23 ตร.ม./ตันความเย็น   การปรับปรุงตัวบ้านก่อนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรปลูกต้นไม้ใหญ่บังแดดให้กับกระจก ติดตั้งกันสาด ติดตั้งฉนวนหรือฝ้าเพดานหลังคา พัดลม ระบายอากาศที่ติดตั้งในห้องอาหาร ควรมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 6 นิ้ว และควรเปิดใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็น ไม่ควรสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศ ห้องนอนไม่ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ควรอุดรูรั่วรอบห้องให้สนิท ควรทาสีผนังภายนอกด้วยสีขาว หรือสีอ่อน   การเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ ควร เลือกซื้อเครื่องที่มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และพิจารณาการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ตัวเครื่องของผู้ผลิตด้วย ควรเลือกเครื่องที่ผ่านการรับรองการใช้พลังงานไฟฟ้า หมายเลข 5 หรือฉลากเบอร์ 5 ซึ่งแสดงว่าเป็นเครื่องที่ประหยัดพลังงาน ถ้าต้องซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่กว่า 25,000 BTU/ชม. ให้เลือกเครื่องที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 1.25 กิโลวัตต์ต่อ 1 ตันความเย็น หรือมีค่า EER (Energy Efficiency Ratio) ไม่น้อยกว่า 9.6 BTU-ชม./วัตต์   การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรติดตั้ง fan coil unit และ condensing unit ให้ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หุ้มท่อสารทำความเย็นด้วยฉนวนหนาประมาณ 0.5 นิ้ว ตำแหน่งติดตั้ง condensing unit ควรอยู่ในร่ม ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง อย่าให้ลมร้อนที่ระบายออกจากเครื่องชุดหนึ่งเข้าหาเครื่องอีกชุด ให้อากาศร้อนที่ระบายออกจากตัวเครื่องอยู่ในทิศทางเดียวกับกระแสลม ต้องให้ลมเย็นที่จ่ายออกจากตัวเครื่องสามารถกระจายไปได้ทั่วทั้งห้อง   การใช้งานเครื่องปรับอากาศ ปรับตั้งอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสม ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน อย่านำสิ่งของไปกีดขวางทางลมเข้าและลมออกของ condensing unit ที่ตั้งอยู่ภายนอกห้อง อย่านำรูปภาพ หรือสิ่งของไปกีดขวางทางลมเข้าและลมออกของ fan coil unit ที่ตั้งอยู่ภายในห้อง ควรเปิดหลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องปรับอากาศเฉพาะเท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยงการนำเครื่องครัวที่มีความร้อนจัดเข้าไปในห้องปรับอากาศ ก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศประมาณ 15 นาที ควรเปิดห้องให้อากาศบริสุทธ์ภายนอกเข้าไปแทนที่อากาศเก่าภายในห้อง ปิดห้องให้สนิท ขณะเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ ไม่ควรปลูกต้นไม้ หรือตากผ้าในห้องปรับอากาศ     การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ จะประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 5-7% ทำความสะอาดแผงท่อทำความเย็นทุก 6 เดือน ทำความสะอาดพัดลมส่งความเย็นทุก 6 เดือน ทำความสะอาดแผงท่อระบายความร้อนทุก 6 เดือน หากเครื่องปรับอากาศไม่เย็น เพราะสารทำความเย็นอาจรั่ว ต้องรีบตรวจหารอยรั่วแล้วแก้ไขโดยเร็ว พร้อมเติมสารทำความเย็นให้เต็มโดยทันที ตรวจสอบสภาพฉนวนหุ้มท่อทำความเย็นเสมอๆ  

ขอบคุณที่มา : สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ (แผนกอนุรักษ์พลังงาน กฟฟ.)

 

 

บจก.อมรภัทร เทรดดิ้ง
ตัวแทนจัดจำหน่าย - ติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศ Trane Carrier เทรน แคเรียร์
- แอร์บ้าน - แอร์โรงงาน
- ชิลเลอร์
- ระบบท่อลม ดำเนินการโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ

 

คอมเพรสเซอร์  อะไหล่ แอร์ เทรน Trane Compressor
•  คอมเพรสเซอร์  แบบสโครล  Trane Scroll  Compressor  ระบบไฟฟ้า  220V/1PH
•  คอมเพรสเซอร์  แบบสโครล  Trane Scroll  Compressor  ระบบไฟฟ้า  380V/3PH
•  คอมเพรสเซอร์  แบบสโครล  Trane Scroll  Compressor  ขนาด  6.25-10  /  10-15  ตันความเย็น
•  คอมเพรสเซอร์  แบบโรตารี่  Trane Rotary  Compressor  ขนาด  0.75  -5  ตันความเย็น
•  คอมเพรสเซอร์  แบบโรตารี่  Trane Rotary  Compressor  ระบบไฟฟ้า  220V/1PH  (R-407C)
•  คอมเพรสเซอร์  แบบโรตารี่  Trane Rotary  Compressor  ระบบไฟฟ้า  220V/1PH  (R-410A)
•  คอมเพรสเซอร์  แบบสโครล  Trane Scroll  Compressor  ระบบไฟฟ้า  220V/1PH    380V/3PH  (R-407)
•  คอมเพรสเซอร์  แบบสโครล  Trane Scroll  Compressor  ขนาด  6.25-10  ตันความเย็น  R-407C
•  น้ำมันคอมเพรสเซอร์ Trane  Oil  Compressor

มอเตอร์  แอร์เทรน  Motor
•  มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น  Trane MCW  Hi-Wall  Indoor  Fan  Motors 
•  มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น  Trane MCX   CFEA    CFEB  Convertible  Indoor  Fan  Motors
•  มอเตอร์พัดลมคอลย์เย็น  Trane MCD    HFCA    HFCC    HFCD  Concealed  Indoor  Fan  Motors 
•  มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น  Trane MCV  HFWB  Tall  Floor  Indoor  Fan  Motors
•  มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น  Trane MCC    CWS  Cassette  Indoor  Fan  Motors
•  มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน  Trane TTK  Condensing  Motor 
•  มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน  Trane Condensing  Motor  แกนเพลา  1/2"
•  มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน  Trane Condensing Motor  แกนเพลา  5/8"
•  อุปกรณ์เสริมสำหรับพัดลมคอยล์ร้อน  Option  For Trane Condensing  Motor
•  สเตปปิ้ง  มอเตอร์  /  มอเตอร์สวิง  Trane Stepping  /  Swing  Motor
•  Trane Air  Handling  unit  Induction  Motor  (Foot  Mounted)

 

 

ฟิลเตอร์ อะไหล่ แอร์ เทรน Trane  Filter
•  ฟิลเตอร์  (MCX    CFEA    CFEB) Trane  Filter  for  convertible  Type
•  ฟิลเตอร์  (MCW) Trane Filter  for  Hi-Wall  Type
•  ฟิลเตอร์  (MCD)  Trane Filter  for  Concealed  Type  w/  Plenum  only 
•  ฟิลเตอร์  (MCV)  Trane Filter  for  Tall  Floor 
•  ฟิลเตอร์  (MCC    CWS)  Trane Filter  for  Cassette  Type 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้